Dane kontaktowe
Dane kontaktowe
  • Skandius Sp. z o.o.
  • ul. Powstańców Warszawy 19
    81 718 SOPOT

 

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000298975, NIP 5833018104, REGON 220567216, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000 PLN.

Andrzej Wochniak - Prezes Zarządu