Bron över Gerumälven
Bron över Gerumälven

Bron över Gerumälven - Zadaniem naszej firmy była koordynacja produkcji i dostawy konstrukcji mostowej o masie 350 ton do Szwecji.