Klipporna
Klipporna

Październik 2013 - Czerwiec 2014. Koordynacja dostaw 350 ton konstrukcji stalowej - belek