Lycksele
Lycksele

Maj 2014. Koordynacja dostaw konstrukcji trzech kładek o łącznej masie 86 ton