TCC Hotel C
TCC Hotel C

Czerwiec 2014 - Luty 2015 - koordynacja dostaw 700 ton konstrukcji belek i kratownic stalowych.