Fredriksdal
Fredriksdal

Styczeń 2015 - Sierpień 2015. Koordynacja dostaw 360 ton konstrukcji stalowej - belek