Dalkarlen
Dalkarlen

Wrzesień 2015 - koordynacja dostaw 3,5 tony konstrukcji stalowej.