Nasza oferta
Nasza oferta

Długoletnie doświadczenie i znajomość rynków pozwala nam skutecznie nawiązywać korzystną i trwałą współpracę pomiędzy firmami budowlanymi oraz producentami.
Naszym długoletnim partnerem w Skandynawii jest przodująca na rynku światowym firma budowlana SKANSKA.

Skandius - International Project Coordinator

Nasza praca rozpoczyna się w chwili zgłoszenia nowego projektu przez firmę zainteresowaną zleceniem produkcji w Polsce lub w jednym z sąsiadujących krajów nadbałtyckich. Projekt ten podlega rozpoznaniu, a następnie zredagowane zostaje zapytanie ofertowe, które kierujemy do odpowiadających przedmiotowi zapytania firm produkcyjnych.
Po podjęciu decyzji o zleceniu produkcji proponujemy formę podpisania kontraktu między przyszłymi partnerami i pomagamy przy ustaleniu warunków współpracy, szczegółów technicznych oraz terminów dostaw. Jesteśmy również obecni w trakcie trwania produkcji. Czuwamy nad przepływem informacji, a ewentualne problemy rozwiązujemy na bieżąco.

Współpracujemy z wieloma polskimi i zagranicznymi firmami transportowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie dokładnie oszacować, jakie koszty będą Państwo musieli ponieść w związku z transportem konstrukcji na plac budowy.

Koordynujemy terminy produkcji oraz dostaw tak, by gotowe elementy dotarły do zamawiającego zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Nawiązując współpracę dbamy o jej najdogodniejsze warunki oraz komfort pracy naszego Klienta. Zapewniamy również pomoc i nadzór nad pracami montażowymi w Szwecji.

DOKUMENTACJA

Skandius - International Project Coordinator

Zapewniamy dostęp do wszelkich potrzebnych norm i przepisów szwedzkich, przetłumaczonych na język polski. Znajomość językow skandynawskich pozwala nam również szybko przetłumaczyć niezbędne dokumenty zgodnie z wymogami Klienta. W razie potrzeby zapewniamy pomoc tłumacza przysięgłego.

Dbamy również o to, aby dokumentacja wychodząca z polskich przedsiębiorstw spełniała wszystkie wymogi zagranicznych partnerów oraz była zgodna z właściwymi przepisami prawa.

CERTYFIKACJE

Jeżeli są Państwo zainteresowani długoterminowym świadczeniem usług na skandynawskim rynku ważne jest uzyskanie certyfikacji skandynawskich agencji, kontroli i urzędów.

Firma SKANDIUS sluży pomocą w uzyskaniu certyfikatów szwedzkich, dzięki czemu nasi Klienci otrzymują stałe zlecenia od szwedzkich inwestorów.

Skandius - International Project Coordinator

Wspieramy kooperacje skandynawskich firm budowlanych z polskimi producentami działajacymi w branży budowlanej w poniższym zakresie

  1. KONSTRUKCJE STALOWE
  2. PREFABRYKATY BETONOWE
  3. KONSTRUKCJE ALUMINIOWO–SZKLANE
  4. INNE KONSTRUKCJE I PRODUKTY BUDOWLANE ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM KLIENTA