GC Bro Lundbyleden
GC Bro Lundbyleden

Październik 2015 - Styczeń 2016 Konstrukcja stalowa kładki dla pieszych, GC Bro Lundbyleden - 195 Tony