KMB
KMB

Marzec 2015 - Luty 2016. Koordynacja dostaw 600 ton konstrukcji stalowej - belek HSQ