Hornslandet
Hornslandet

Maj 2015 - Kwiecień 2016. Koordynacja dostaw 380 ton konstrukcji stalowej - belek HSQ