Vågmästaren
Vågmästaren

Vågmästaren, Limhamn, Malmö – koordynacja dostaw wszystkich elementów
prefabrykowanych.
Realizacja luty – październik 2017