Oslo Plads
Oslo Plads

Listopad 2017 - Sierpień 2018. Koordynacja dostaw 470 ton konstrukcji stalowej - belek HSQ + profile stalowe