Tingstorget
Tingstorget

Listopad 2016 - Maj 2019. Koordynacja dostaw 560 ton konstrukcji stalowej.