HELIOSPARKEN
HELIOSPARKEN

Listopad 2017 - Listopad 2018. Koordynacja dostaw 190 ton konstrukcji stalowej.