Algoritmen
Algoritmen

Kwiecień 2018 - Lipiec 2019. Koordynacja dostaw 300 ton konstrukcji stalowej + Koordynacja produkcji i dostaw prefabrykatów betonowych.