Norra Parken
Norra Parken

Czerwiec - Wrzesień 2019. Koordynacja produkcji i dostaw balkonów i ścian prefabrykowanych oraz konstrukcji stalowej( 75 ton ).