Curanten
Curanten

Styczeń-czerwiec 2019 r. 400 ton belek i słupów do Curanten w Sztokholmie.