Scania
Scania

Lipiec - Listopad 2019. Koordynacja dostaw 120 ton konstrukcji stalowej